Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utrymning vid brand eller annan orsak

Det är bra att vara förberedd i händelse av brand eller annan orsak till utrymning. Här får du veta hur du ska göra när larmet ljuder.

Rädda

Rädda och hjälp alla personer som är i omedelbar fara och utrym lokalen. Personer med nedsatt rörelseförmåga ska hjälpas till tillfällig utrymningsplats, om sådan finns. Stäng, om möjligt, dörrar och fönster för att minska spridning av brand och rök. Vid brand stiger rök varför det är lättare att se och andas nere vid golvet. Kryp därför ut ur ett brinnande eller rökfyllt rum.

Varna

Varna omgivningen om att brand har utbrutit.

Om en signal hörs, identifiera vad det är.

Brandlarm är klockor som ringer eller ger ett "ilsket" tjut. Det kan även vara ett talande meddelande. Om larmet inte startar automatiskt, eller om utrymning måste ske av annan orsak, tryck på larmknapp för att utlösa brand- och utrymningslarm. Lär dig var larmknappar finns på din arbetsplats.

Larma

Larma räddningstjänsten via SOS Alarm på telefonnummer 112, eller 0-112 om du använder interntelefon. Vissa larm kan vara lokala och inte vidarekopplat automatiskt. Ring universitetets larmtelefon och meddela vad som hänt, +46 46 222 07 00.

Släck

Släck branden om du bedömer att du klarar av det utan att ta onödiga risker. Brandsläckare, brandposter och eventuella brandfiltar finns utplacerade på strategiska platser som anges på utrymningsplanen. Lär dig var dessa finns på din arbetsplats!

Utrym

Utrym byggnaden via de utrymningsvägar som framgår av utrymningsplanen och skyltar med vägledande markeringar. Leta efter de gröna utrymningsskyltarna. Lär dig var utrymningsvägarna är, titta på utrymningsplanen för din arbetsplats. Tag gärna för vana att kolla utrymningsplanen när du kommer till en ny plats som exempelvis hotellrum.

Undervisande lärare samlar studenterna, och chef samlar medarbetarna, och beger sig till angiven återsamlingsplats och stannar kvar.

Välj rökfri väg!

Utrym via trapphus – hiss får ALDRIG användas utan hjälp av räddningstjänst.

Hjälp varandra och speciellt personer med funktionshinder. Om personer med nedsatt rörelseförmåga befinner sig på tillfällig utrymningsplats, ska detta omedelbart meddelas räddningstjänsten.

Utrymningsvägarna skall alltid hållas fria. För att förhindra spridning av rök och brand är utrymningsvägarna försedda med branddörrar som stängs vid larm. Branddörrar får aldrig fixeras i uppställt läge.

Gå lugnt, spring inte

Ett lugnt uppträdande kan rädda liv i en katastrofsituation.

Återsamling

Vid återsamlingsplatsen, stanna kvar och avvakta information från brandbefäl, väktare eller annan ansvarig. Var byggnadens återsamlingsplats är framgår av utrymningsplanen och platsen är markerad med en skylt. Lär dig var din återsamlingsplats är.

Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd ges, eller lämna området förrän vi vet att faran är över. Håll koll på personerna i din närhet.

Tänk på att utrymningslarmet kan användas även vid annan fara än brand.

Rapportera omedelbart till räddningsledaren från räddningstjänsten eller universitetsväktaren om någon saknas eller kommit till skada.

Universitetets väktare agerar normalt som kommunikatör vid utrymningar. Titta efter personer i gul väst, med ”UNIVERSITY SECURITY” på ryggen.

Sidansvarig:

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

kontakt

Per Gustafson
Säkerhetschef
+46 46 222 37 48
per [dot] gustafson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ring alltid 112 i en nödsituation!

 

Slå 0-112 om du använder en interntelefon.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen