Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Planera din konferens

INFORMATION OCH VERKTYG
Här hittar du information och verktyg som hjälper dig i planeringen av ditt arrangemang.

Viktigt att tänka på

Ta reda på vad som händer på ditt lärosäte och i staden under de dagar som du tänker att ditt arrangemang ska vara. Kanske sammanfaller det med annat arrangemang som vänder sig till samma målgrupp eller så kan det till exempel bli problem att få tag på hotellrum. Ta också reda på om tilltänkta föreläsare är tillgängliga.

Kalendarium för Lunds universitet.
Visit Lund - läs om vad som händer i Lund (Nytt fönster).

Dokument som kan vara till hjälp

Ramavtal och policys

Som statlig myndighet är det viktigt att följa ramavtal vid inköp av varor och tjänster.
Läs mer om inköp och upphandling.
Läs mer om beslut om föreskrifter för representation. (PDF 77 kB, nytt fönster).

Boende för deltagare

På University Guest House kan du boka boende till deltagarna (Nytt fönster).

Samarrangera konferens

Anledningen till att en konferens arrangeras tillsammans med andra organisationer brukar vara att man har ett gemensamt intresse kring själva programinnehållet och att det i första hand är det man samarbetar kring. När det gäller den praktiska hanteringen av konferensen krävs en tydlig överenskommelse om hur administrationen av konferensen ska ske samt hur eventuellt över- eller underskott ska hanteras. Rådgör alltid med sektionen Ekonomi före ni träffar sådana överenskommelser.

Tänk på att samarrangemang inte ska göras tillsammans med en organisation som innehas eller drivs av en universitetsanställd. Det kan medföra risk för jäv och otillåtna transaktioner mellan universitetet och den anställde. Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor om detta.

Sponsring vid anordnande av konferens

Vad som utgör sponsring är inte klart definierat. Ibland kan det jämställas med bidrag eller gåva, ibland ställs krav på motprestation. Karakteristiskt brukar vara att sponsring syftar till att skapa en positiv attityd till sponsorn eller dennes varor eller tjänster. För att undvika oklarhet och risk för att sponsringen skadar tilltron till Lunds universitet, bör överenskommelsen tecknas ned i ett skriftligt avtal. Kontakta Juridiska avdelningen för hjälp med detta.

Om bokföring av sponsring: Vid sponsring ska i regel alla kostnader tas av Lunds universitet och sponsormedlen bokföras som sponsorintäkt. Vanliga momsregler gäller. Undantagsvis kan sponsring ske genom att sponsorn tar en kostnad direkt givet att det är en väl avgränsad kostnad och att affärsuppgörelsen med den/de som levererar det som sponsras är direkt mellan dem och sponsorn. Kontakta alltid sektionen Ekonomi för att stämma av.

Sidansvarig:

Kontakt

LU Konferens
bokning [at] service [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 76

gamlabiskopshuset [at] service [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 79

Reachem AB
lu [at] reachem [dot] se
+46 8 41 03 01 51

Lund Convention Bureau
meetings [at] lund [dot] se
+46 46 35 59 82

Annette Nilsson
Chefsjurist
+46 46 222 71 78
annette [dot] nilsson [at] legal [dot] lu [dot] se

Medarbetare på avdelningen Juridik
Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på avdelningen Juridik

Sektionen Ekonomi
Avdelningen Inbetalningar och redovisning
+46 46 222 46 00 (tryck 2, sedan 1)
kund [at] eken [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen