Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad händer med examinationen?

Disciplinnämnden varken kan eller får pröva om en tentamen, uppsats eller dylikt ska examineras och inte heller – om examination sker – vilket betyg som ska beslutas. Dessa frågor avgör examinator. I många fall bör examinationen skjutas upp i avvaktan på frågan om studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller inte. Detta beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Rådgör gärna med juridiska avdelningen om du är osäker.

Om studenten fälls

Om studenten gjort sig skyldig till någon form av fusk finns ingen skyldighet för examinatorn att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen.

I enstaka fall kan det vara befogat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld för disciplinförseelse. Det kan gälla då studenten på ett så tidigt stadium upptäckts ha tillgång till otillåtna hjälpmedel, att personen i fråga uppenbart inte haft tillfälle att använda dem.

Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera tentamen, som kan anses som ogiltig med hänvisning till att studenten har brutit mot en viktig ordningsregel. Se Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, nytt fönster).

I de fall tentamen eller uppsatsen har godkänts redan innan rektor eller disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig fusk och fusket har lett till att betygsbeslutet blivit fel, kan examinator ändra betyget till underkänt under åberopande av vilseledande från studenten. (37 § förvaltninglagen (2017:900)). Observera att innan examinator river upp det godkända betygsbeslutet måste studenten få möjlighet att yttra sig.

Om studenten frias

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att studenten har friats från misstanken om fusk. Det kan finnas fall där en student har använt otillåtna hjälpmedel utan att han eller hon har förstått att det inte var tillåtet. Kraven i 10 kap. 1 § högskoleförordningen är då inte uppfyllda och studenten kan inte fällas för disciplinförseelse. I sådant fall kan det dock ändå vara rimligt att examination inte sker.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85
 

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

Nicolina Levander (tjänstledig)
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
 

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen