Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Detta ska en anmälan innehålla

På denna sida hittar du som ska göra en anmälan om en misstänkt disciplinförseelse tydliga instruktioner om vad som måste finnas med i anmälan. Här finns också mallar som du kan använda dig av, både på engelska och svenska.

Mallar för anmälan

Misstänkt fusk (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster)  / Suspected cheating (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

Störande eller hindrande av undervisning (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster) / Disruption or obstruction of teaching (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

Störande verksamhet (Word-dokument, 79 kB, nytt fönster) / Disruptive activity (Word-dokument, 75 kB, nytt fönster)

En anmälan ska innehålla:

Grundläggande uppgifter

 • Studentens namn och personnummer, så att studenten kan identifieras i Ladok
 • Studentens adress och mejladress, i de fall institutionen har andra sådana än de som finns registrerade i Ladok
 • Namn, kurskod och omfattning (antal hp) på den kurs i vilken studenten misstänks ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation.
 • Vilket prov/vilken inlämningsuppgift misstanken avser samt hur många högskolepoäng (eller uppskattade högskolepoäng) just den aktuella examinationsuppgiften omfattar
 • Datum för förseelsen (vid inlämningsuppgift: datum för inlämnande) samt uppgift om när misstanken uppstod
 • Vilken institution (eller motsvarande) som ger den aktuella kursen
 • Anmälarens namn, roll samt institution (eller motsvarande)
 • Bifoga kursplan samt, om relevant, instruktionen för den aktuella uppgiften/tentamen

Beskrivning av grunden för anmälan

 • Fakta i ärendet. Beskriv vad som hänt och varför du som anmälare gör bedömningen att det finns en grundad misstanke om att studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse. Tänk på att anledningen till varför en anmälan görs ska vara tydlig såväl för studenten som för rektor/disciplinnämnden. 
 • Muntliga uppgifter från skrivningsvakt eller annat vittne kan också gärna dokumenteras och bifogas till anmälan. Lämna också namn och kontaktuppgifter till eventuella vittnen.
 • Noteringar från eventuellt samtal med studenten.

Vid misstanke om plagiat - bifoga också

 • Studentens inlämnade text och de källor som studenten misstänks ha kopierat från. Det är viktigt att du i de textavsnitt som misstankarna avser gör tydliga markeringar i studentens inlämnade text så att det är tydligt för studente och rektor/disciplinnämnden vad misstanken avser. Gör gärna också motsvarande markeringar (till exempel med överstrykningar och siffror) i de misstänkta ursprungskällorna. (Tänk på att markering i texter måste göras så att de syns även efter kopiering!)

 • Urkundsrapport, om misstanken uppstått utifrån träffar i Urkund.

 • Anvisningar avseende uppsatsskrivning och/eller plagiat som lämnats till studenterna på aktuell kurs.

 • Om det finns andra misstänkta likheter än språkliga, beskriv dessa i anmälan (till exempel upplägg, disposition, forskningsidé).

Vid misstanke om otillåtna hjälpmedel - bifoga också

 • Bilder på det otillåtna hjälpmedlet. Tänk på att markering i texter måste göras så att de syns även efter kopiering!
 • Den information som studenten fått om tillåtna respektive otillåtna hjälpmedel.

Vid misstanke om fusk vid salstentamen

Fundera gärna på om något av följande kan ha betydelse för utredningen

 • Hur många studenter som skrev tentamen vid tillfället
 • Toalettlista
 • Placeringslista
 • Hur många tentamensvakter befann sig i salen? Var befann de sig? Såg de något som kan vara av betydelse?

Övrigt att tänka på 

Vid en anmälan av störande eller trakasserier behöver innehållet i anmälan anpassas efter de specifika omständigheterna. Ta gärna hjälp av mallarna ovan.

Studenten kommer att ta del av anmälan - tänk därför på att inte inkludera information som inte är nödvändig för utredningen. 

I de fall det är fråga om engelskspråkig undervisning och studenten ifråga inte talar svenska rekommenderar vi att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska. Om studenten talar svenska bör anmälan skrivas på svenska, eftersom handläggningen normalt ska ske på svenska.

Om studenten inte talar svenska bör detta anges i anmälan.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85
 

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90


Nicolina Levander (tjänstledig)
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
 

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen