Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Afrika

Främja forskning, utbildning och samarbete
Lunds universitet har sedan länge samarbete med afrikanska partners och forskning som är relevant för Afrika. Vi tar emot lärare och studenter från Afrika och genomför uppdragsutbildningar med afrikanska deltagare.

Afrikastrategi

Samhällsförändringen sker i ett högt tempo i flera afrikanska länder och ett ömsesidigt behov av samarbete och utbyte framstår som tydligt. I en tid av ökad globalisering ser vi ett ökat intresse för Afrika bland våra studenter och forskare. För att främja samarbete och stärka vår organisation har Lunds universitet sedan 2015 en strategi för samarbete med Afrika.

Här kan du läsa Lunds universitets strategi för Afrika (PDF - 4,4 MB, nytt fönster)

Särskilda aktiviteter

Afrikadag 1 mars 2017

Talare vid årets Afrikadag var:

 • Professor Ernest Aryeetey, generalsekreterare för African Research Universities Alliance och tidigare rektor för University of Ghana 
 • Dr François Gemenne, specialist på miljö och geopolitik vid University of Liège (Belgien), Grenoble Institute of Political Studies (Frankrike) and Sciences Po (Frankrike)
 • Anna Brandt, Sveriges ambassadör på Irland och tidigare ambassadör i Kenya och chef för Afrikaavdelningen vid Utrikesdepartementet

Doktorander, postdocs och anställda gavs möjlighet att presentera pågående forskning och utbildningsprojekt genom kortare "elevator speeches".

Kontaktskapande resa till Kenya

Universitetet besökte University of Nairobi i Kenya i januari. University of Nairobi är ett av 13 prioriterade lärosäten i Afrikastrategin. Syftet var att etablera kontakter på universitetsgemensam nivå, utforska möjligheter till samarbete och att diskutera en Erasmus+ ansökan med relevanta delar av universitetet.

Tematiskt seminarium kring ”property rights and Africa”

Den 1 december 2016 anordnande LU:s Afrikastrategigrupp ett seminarium kring “property rights and Africa”. Syftet var att skapa samarbete mellan forskare från olika fakulteter genom gemensamma artiklar kring temat. Under seminariet diskuterades olika idéer och Afrikastrategigruppen kommer nu att koordinera arbetet framöver. Om du är intresserad av att vara med och skriva artiklar kring “property rights and Africa” är du välkommen att höra av dig till Pär Svensson på Externa relationer (par.svensson [at] er.lu.se).

Afrikastrategigrupp

Vid Lunds universitet finns en Afrikastrategigrupp vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad. Afrikastrategigruppen har följande medlemmar:

 • Professor Magnus Jirström, ordförande
 • Professor Anette Agardh
 • Professor Björn Bergenståhl
 • Professor Lennart Olsson
 • Markus Larsson, projektkoordinator
 • Pär Svensson, regionkoordinator

Länk till beslut - inrättande av arbetsgrupp (PDF - 242 kB, nytt fönster)

Samarbeten och nätverk

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Malawi
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

Mer information hittar du på SANORD:s webbplats
 

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Mobilitetssamarbeten inom Erasmus+ ICM finns med:

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

En fakultetsspecifik strategi för Afrika

Medicinska fakulteten stärker sitt arbete med Afrika genom en fakultetsspecifik strategi.

Läs mer på Medicinska fakultetens webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Pär Svensson
Internationell handläggare
+46 46 222 77 42
par.svensson [at] er.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen